26 maja 2021

Pismo z MEiN: ankiety diagnozujące organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych

Warszawa, 12 maja 2021 r.

DPNP-WPPiP.4070.21.2021.JS

uprzejmie informuję, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych (pismo z MKiDzN w załączeniu).

Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).
1. Ankieta dla dyrektorów: https://forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
2. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE
3. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
4. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Wyniki ankiet pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w ww. szkołach, a także pomogą w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego (1).
.
,,TańczMY w szkole’’ jest pilotażowym programem Instytutu Muzyki i Tańca, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi.

W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:
1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole’’, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych – w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O tym, jaki to będzie rodzaj tańca,
decydować będą szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie – stąd konieczne jest przeprowadzenie ankiet diagnozujących.

Planowana jest również organizacja szkoleń metodycznych w zakresie tańca, skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzić zajęcia taneczne na najwyższym poziomie.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa Kuratorów o przesłanie do Dyrektorów Szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych informacji o ww. ankietach (wraz z linkami) – z prośbą o ich wypełnienie. Jednocześnie, zwracam Państwa uwagę na wskazany przez Instytut Muzyki i Tańca termin wypełnienia ankiet, który upłynie 4 czerwca 2021 r.

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panem:

Maciejem Seniwa – kierownikiem Działu Programowego Departamentu Tańca,
e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl
tel. 785 460 000.

Z wyrazami szacunku
Do wiadomości:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Roksana Tołwińska
Dyrektor
/ – podpisany cyfrowo

 

(1) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. poz. 1322)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter