27 sierpnia 2020

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych – dane ostateczne

Rzeszów, 2020-08-27

ZBF.3122.34.6.2020

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z harmonogramem realizacji w 2020 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2021, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych ostatecznych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych.

Dane ostateczne, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych (odpowiedź na nasze pismo z dnia 9 lipca 2020, znak: ZBF.3122.34.2.2020 nie jest tożsama z odpowiedzią na niniejsze pismo).

Załączniki

Wzór tabeli MS Excel
Data: 2020-08-27, rozmiar: 54 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter