22 lipca 2021

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – spis instytucji

W związku z realizacją zadań określonych w pkt 2.1.3 oraz 2.1.4 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” (M.P.2021.235), związanych  z wymogiem ewidencjonowania istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Wydział Polityki Społecznej przekazał zaktualizowane bazy danych ww. instytucji i podmiotów z terenu województwa.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter