28 lipca 2020

Postępowanie rekrutacyjne wyjaśnienia MEN

Rzeszów, 2020-07-27

PiP.537.1.27.2020                                                                              

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Komisje Rekrutacyjne
w szkołach ponadpodstawowych
na terenie województwa podkarpackiego

W związku z przesłanym z Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej wyjaśnieniem informuję, że ustalony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kandydującym do szkoły ponadpodstawowej składanie i zmienianie wniosku do szkoły w dowolnie wybranym dniu w ramach terminu od 31 lipca do 4 sierpnia br. Wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej powyższy termin na zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, a w konsekwencji terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne tj. 31 lipca 2020 r.

W załączeniu pełny tekst wyjaśnienia skierowanego do Podlaskiego Kuratora Oświaty, przekazanego do wiadomości do wszystkich Kuratorów Oświaty.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Pismo MEN, znak: DKO-WOK.4030.126.2020.JG
Data: 2020-07-28, rozmiar: 100 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter