19 lutego 2021

Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Ministerstwo Zdrowia[1] przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (Program). Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów.

Ponadto, Program zakłada wzrost poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji próchnicy, poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego. Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na prowadzeniu działań edukacyjnych (planowane jest opracowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie strony internetowej oraz przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz na realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności zostanie skierowane do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej działania będą mogły być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe. Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

Badania powinny zostać zaproponowane w pierwszej kolejności osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

W ramach przedmiotowego konkursu do dofinansowania skierowano projekty realizowane przez następujących Beneficjentów:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie (woj. mazowieckie i łódzkie);
  • Luxmed Sp. z o.o. w Warszawie (woj. mazowieckie i łódzkie);
  • NZOZ Remedium w Nowym Sączu (woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie);
  • Artmedica Sp. z o.o. w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie);
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).

Jednocześnie poniżej przekazuję dane kontaktowe, otrzymane z Ministerstwa Zdrowia,  do realizatorów (zgodnie z kolejnością wskazaną powyżej):

  • prochnica@wum.edu.pl;
  • stomatologia.Projektlux@luxmed.pl;
  • remedium.projekt@gmail.com;
  • agnieszka.wadas@artmedica-torun.pl;
  • stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl.

Projekty będą realizowane na terenie Państwa województw, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie powyższych informacji wśród dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Liczę, że informacja skierowana do Państwa – zachęci dyrektorów placówek do zgłaszania szkół do programu, co skutkować będzie poprawą stanu zdrowia oraz ugruntowaniem wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej wśród młodzieży w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/

[1] pismo nr OIOM2.9030.95.2020.ŁB(2)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter