15 maja 2024

“Program dla szkół” KOWR a działania edukacyjne

Szkoły podstawowe biorące udział w programie zobowiązane są do przekazania do właściwego miejscowo dyrektora OT KOWR w terminie do dnia 30 września informacji o formie przeprowadzonych przez szkołę w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym”

Za rok szkolny 2022/2023 do OT wpłynęło 530 szt. „Informacji przeprowadzonych przez szkołę w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym”. Oddział Terenowy wprowadza w system dane z poszczególnych informacji i przesyła zestawienie zbiorowe do Centrali KOWR (Departament Wspierania Konsumpcji) w ubiegłym roku termin do 15 stycznia 2024r.

OT KOWR Rzeszów wraz z Podkarpackim Kuratorium Oświaty planuje przeprowadzić cykl warsztatów kulinarnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Uczestniczyć w nich będą uczniowie szkół podstawowych z województwa podkarpackiego którzy zwyciężą konkurs plastyczny ogłoszony przez Kuratorium Oświaty dotyczący zdrowego odżywiania promujący ekologię. Zadanie przeprowadzą uczniowie ZSG Rzeszów wraz z nauczycielem zawodu. Łącznie planujemy zorganizować 15 lekcji zdrowia w I semestrze roku szkolnego 2024/2025. 

Informacje o programie:


“Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

Departament Wspierania Konsumpcji w Centrali KOWR w Warszawie w ramach działań edukacyjnych Programu dla szkół, zawarł umowę z  firmą  Dietmedical Monika Durlej ul. Miła 526-067 Strawczynek która na terenie województwa podkarpackiego zrealizowała  200 warsztatów edukacyjnych (po 100 w semestrze) w 52 szkołach(zestawienie szkół poniżej). Wykonawca został  wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel były sfinansowane z budżetu unijnego.

W każdej szkole mógł odbywać się co najmniej jeden warsztat ale w większości szkół odbywało się po kilka warsztatów. W jednym warsztacie uczestniczyło około 20 dzieci.

Lista szkół z woj. podkarpackiego, które uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w ramach “Programu dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024
     
Semestr Nazwa szkoły Adres szkoły
I Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Komorowie Komorów 116, 36-110 Majdan Królewski
I Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej Wola Rusinowska 69, 36-110 Wola Rusinowska
I SP im. Benedykta Wierdaka w Głowience ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka
I SP im. I. Łukasiewicza w Jodłówce Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik
I SP im. Jana Pawła II w Adamówce Adamówka 180, 37-534 Adamówka
I SP im. Jana Pawła II w Chałupkach Chałupki 109, 37-200 Przeworsk
I SP im. Jana Pawła II w Głowaczowej Głowaczowa 51c, 39-217 Grabiny
I SP im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach Tuligłowy 19A, 37-562 Rokietnica
I SP im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn
I SP im. M. Konopnickiej w Nizinach Niziny 291, 37-716 Orły
I SP im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351, 37-120 Markowa
I SP im. św. Jana Kantego w Będziemyślu Będziemyśl 130, 39-127 Będziemyśl
I SP nr 1 im. J. Wybickiego we Frysztaku ul. J. Piętniewicza 7, 38-130 Frysztak
I SP nr 2 w Golcowej Golcowa 284, 36-230 Domaradz
I SP nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku ul. Gorliczyńska 148, 37-200 Przeworsk
I SP nr 3 im. Jana Pawła II w Robczycach ul. 3 Maja 424, 39-100 Ropczyce
I SP nr 3 im. św. M.M. Kolbego w Chmielniku Chmielnik 169a, 36-016 Chmielnik
I SP nr 9 w Sanoku ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok
I SP Sióstr Niepokalanek im. M. Dąbrowskiej ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław
I SP z oddziałami dwujęzycznymi im. Bpa W.Tomaki w Trzebownisku Trzebownisko 965, 36-001 Trzebownisko
I Szkoła Podstawowa nr 12 w Mielcu ul. Wandy 11, 39-300 Mielec
I Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu ul. Solskiego 8, 39-300 Mielec
I Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rydzowie Rydzów 33, 39-300 Mielec
I Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie Pobiedno 105, 38-505 Bukowsko
I Zespół Szkół w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 846, 36-060 Głogów Młp.
II I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC Ul. Sękowskiego 1,
39-300 Mielec
II Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu Ul. Jagiellończyka 13/2, 39-300 Mielec
II Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Ul. Lisa-Kuli 13, 35-025 Rzeszów
II Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dębicy Ul. Paderewskiego 4, 39-200 Dębica
II Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Grottgera 3, 39-200 Dębica
II SP im. Św. Jana Kantego w Łopuszcze Wielkiej Łopuszka Wielka 488,
37-220 Łopuszka Wielka
II SP Nr 25 w Rzeszowie Ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
II SP Nr 3 im. Św. Faustyny Kowalskiej ul. Dolna 240, 36-050 Trzeboś
II SP nr 4 w Sanoku Ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok
II SP w Króliku Polskim Ul. Bieszczadzka 137, 
38-481 Królik Polski
II SP w Szczepańcowej Ul. Szkolna 3, 38-457 Chorkówka
II Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Frysztaku ul. Józefa Wybickiego 25,
38-130 Frysztak
II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Adamówka 180, 37-534 Adamówka
II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stępina 54, 38-125 Stępina
II Szkoła Podstawowa Mistrzowstwa Sportowego Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
II Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu ul. Solskiego 8, 39-300 Mielec
II Szkoła Podstawowa nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 5
38-500 Sanok
II Szkoła Podstawowa nr 9 Ul. Łazy Kostkowskie 14,
37-500 Jarosław
II Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok
II Szkoła Podstawowa w Borowej Ul. Borowa 248, 39-305 Borowa
II Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz Siedliska-Bogusz 93a,
39-231 Siedliska-Bogusz
II Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Aleksandra Fredry Surochów 67A
II Zespół Szkół im. S. Pigonia Medynia Łańcucka 105,
37-125 Medynia Łańcucka
II Zespół Szkół Specjalnych Ul. Matejki 22, 39-200 Dębica
II Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu Ul. Kopernika 18, 39-400 Tarnobrzeg
II Zespół Szkół w Pawłosiowie Pawłosiów 87, 37-500 Jarosław
II ZS w Chorkówce Chorkówka 199, 38-458 Chorkówka

 

I. Działania edukacyjne dyrektorów szkół podstawowych

W ramach działań edukacyjnych dyrektorzy szkół podstawowych uczestniczących w Programie zobowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę przynajmniej dwóch w każdym semestrze działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

Katalog działań edukacyjnych (wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, Dz. U. z 2017 r. , poz. 1659):

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym ekologicznych, zakładów mleczarskich, wycieczek na lokalne rynki,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców
  i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w tym produktów ekologicznych
  i regionalnych,
 • inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów,
  a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw oraz mleka (np. wystawy, prezentacje, gazetki),

Realizacja ww. działań obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:

 1. zasad zdrowego żywienia;
 2. pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
 3. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.

                                                                                 

WRR OT KOWR Rzeszów 13.05.2024r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter