3 listopada 2022

Program “Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zaprasza nauczycieli klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także dyrektorów szkół do zapoznania się z założeniami
programu
„Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Nadrzędnych celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci i młodzieży. Projekt dostarczał będzie kompleksową wiedzę o całym łańcuchu dostaw surowców, a więc od etapu poszukiwania złóż kopalin poprzez ich eksploatację, produkcję surowców mineralnych i ich użytkowanie, a także – tam gdzie to możliwe – recykling surowców, z uwzględnieniem kwestii odpowiedzialnej rekultywacji terenów pogórniczych. Idea projektu zakłada propagowanie i upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy w przytoczonym obszarze tematycznym przy użyciu różnych środków przekazu i narzędzi metodycznych.

Cele metodyczne:
1. Opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy lekcji, które mogłyby zostać wykorzystane m.in. na
lekcjach geografii i przyrody (i/lub biologii, godzinie wychowawczej) w szkole podstawowej oraz
ponadpodstawowej. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z proponowanymi konspektami:

  • „Potencjał surowcowy Polski” – charakterystyka potencjału surowcowego Polski wg aktualnego stanu wiedzy i źródeł, w tym rola krajowego górnictwa na arenie międzynarodowe
  • „Wykorzystanie surowców mineralnych w gospodarce i życiu codziennym człowieka” –
    zapoznanie uczniów z najważniejszymi kierunkami zastosowania surowców mineralnych w Polsce i na świecie oraz ich znaczeniu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb społeczeństwa
  • „Wpływ górnictwa na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia rekultywacji terenów pogórniczych” – tematyka obejmuje zarówno negatywne, jak i pozytywne oddziaływanie działalności górniczej na otaczające środowisko oraz rolę i znaczenie pojęcia rekultywacji.

2. Opracowanie materiałów i narzędzi pomocniczych do popularyzacji wiedzy na temat pozyskiwania,
użytkowania i znaczenia surowców mineralnych. Będę to: 1) popularnonaukowe foldery informacyjne,
w formie drukowanej w trzech obszarach tematycznych (zgodnie z proponowanymi powyżej
konspektami zajęć) oraz dostępne on-line, oraz 2) Portal edukacyjny „Geologia, górnictwo i surowce
dla społeczeństwa”, ogólnodostępny i bezpłatny.
3. Aktywizacja dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania
surowców mineralnych poprzez organizację konkursu artystycznego/plastycznego oraz konkursu
wiedzy we wskazanej tematyce.
4. Pogłębienie wiedzy nauczycieli, a tym samym wzrost ich świadomości w zakresie pozyskiwania i
znaczenia gospodarczego surowców mineralnych, poprzez ogólnopolskie bezpłatne szkolenie online
dla nauczycieli geografii.

Załączniki

Dodatkowe informacje
Data: 2022-11-03, rozmiar: 173 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter