11 czerwca 2024

Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować”

Warszawa, 07 czerwca 2024 r.

DKOPP-WPPI.4010.10.2024.MM

 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) od nowego roku szkolnego 2024/2025 do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W związku z powyższym zachęcam Państwa szkoły do zgłoszeń na szkolenia dla nauczycieli, które są planowane na rok szkolny 2024/2025 w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który jest organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkolenia dla nauczycieli są darmowe, trwają jeden dzień i obejmują część praktyczną oraz teoretyczną. Prowadzą je instruktorzy Fundacji WOŚP. W ramach programu szkoły otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

Zapisy odbywają się poprzez link: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/zglos-sie Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem e-mail: uczymyratowac@wosp.org.pl

Dzięki takim praktycznym zajęciom dzieci kształtują odpowiednie nawyki i zachowania adekwatne do sytuacji. Przy okazji w interesujący sposób realizują wymagania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Z upoważnienia
Ministra Edukacji

Katarzyna Lubnauer
Sekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter