12 kwietnia 2023

Program profilaktyczny “Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt “Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W szkoleniach, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia w roku 2023 zostały zaplanowane w następujących terminach:

Dla szkół z Województwa Podkarpackiego 01-02.12.2023 r.,

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki
ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
Tel. +48 690 366 244, e-mail:
biuro@pozytywnaprofilaktyka.org

www.pozytywnaprofilaktyka.org

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter