9 lutego 2023

Projekt badawczy Heads Up Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że obecnie realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy Heads Up Erasmus+, mający na celu stworzenie narzędzi dla nauczycieli do pracy z uczniem z depresją i ryzykiem podjęcia samobójstwa.

Projekt został podjęty z uwagi na niepokojący problem społeczny jakim jest wzrost zachorowań na depresję i coraz częstsze podejmowanie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Projekt badawczy jest finansowany w ramach programu Erasmus+ i realizowany we współpracy czterech instytucji: Fundacji Instytutu Matki i Dziecka (koordynator), Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy), Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach (Słowacja).

Do udziału w badaniu zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, w klasach 4-8 oraz w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia).

Do Dyrekcji losowo wybranych szkół na terenie całej Polski zostanie skierowany list z zaproszeniem do udziału w badaniu. Szkoły zostały wylosowane z listy szkół dostępnej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (rspo.gov.pl). Lista wylosowanych do badania szkół z Państwa województwa znajduje się w załączniku – Załącznik nr 1.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Narzędzia badawcze oraz organizacja badania uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (opinia nr 2/2023 z dnia 26.01.2023 r. – Załącznik nr 2).

Badanie ilościowe będzie polegało na wypełnieniu przez nauczycieli kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej (w załączniku kwestionariusz ankiety – Załącznik nr 3). Dane nie będą analizowane z poziomu szkoły. Udzielane odpowiedzi są anonimowe i poufne.

Kwestionariusz ankiety obejmuje pytania dotyczące postaw i opinii nauczycieli na temat zjawiska depresji i zachowań samobójczych uczniów. Zbieranie danych zaplanowane jest na pierwszą połowę 2023 roku. W przypadku badań jakościowych zaplanowane jest przeprowadzenie wywiadów fokusowych nauczycielami, spełniającymi następujące, jednoczesne kryteria włączenia do badania: nauczyciel aktywny zawodowo, staż pracy min. 5 lat, zatrudnienie w szkole publicznej, praca z uczniami w klasach 4-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej (liceum, technikum itp.), min. 2 lata doświadczenia jako nauczyciel wychowawca. Wywiady będą przeprowadzone online przy użyciu programu Zoom i przy zachowaniu dbałości o przepisy o danych osobowych. Świadome zgody na udział w badaniu oraz klauzule informacyjne zostały opracowane we współpracy z IOD UW (w załącznikach do niniejszego pisma – Załącznik nr 4).

Wstępne wyniki z badań zostaną opublikowane w drugim półroczu 2023r. w formie raportu, który będzie dostępny na stronie Fundacji Instytutu Matki i Dziecka (https://fundacja.imid.med.pl)

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o badaniu oraz listy wylosowanych szkół na stronie internetowej Kuratorium, co bardzo ułatwiłoby rekrutację i realizację badań.

Wszelkie bliższe informacje na temat projektu znajdują się u Koordynatorów:

– z ramienia Fundacji Instytutu Matki i Dziecka: dr Dorota Kleszczewska, dorota.kleszczewska@imid.med.pl
– z ramienia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, e-mail: amalkowska@uw.edu.pl

Osoby do kontaktu: Wydział Pedagogiczny UW:
dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, tel. 600981277;
dr Aleksandra Berkowska, tel. 601324227.

Z góry dziękujemy za życzliwość i poświęcony czas
Z poważaniem

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter