26 czerwca 2019

Projekt: “Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”

Jako autorzy i wykonawcy projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 czujemy obowiązek przekazania wiedzy i umiejętności placówkom edukacyjnym na terenie całego kraju.

Działaniami projektowymi objęliśmy 2349 szkół. Etapy realizacji projektu: przegląd placówki pod kątem bezpieczeństwa – weryfikacja systemu zabezpieczeń, posiadanych procedur, otoczenia szkoły czyli realnego aktualnego stanu bezpieczeństwa; rekomendacje do szkolnych procedur bezpieczeństwa – na podstawie pozyskanych informacji – wytyczne mogące usprawnić funkcjonowanie oraz podnieść stan bezpieczeństwa szkoły; szkolenia dla całej kadry szkolnej – pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji. Szkoleniami objętych zostało ponad 90 tysięcy osób. Szkolenia przeprowadzane było w formie warsztatu, aby możliwie najbardziej skuteczny sposób przekazać wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacji kryzysowej (szkolenia zawierały również element symulacji). Omawiane podczas szkolenia zagadnienia: podłożenie ładunków wybuchowych, rozpylenie niebezpiecznych substancji, wtargnięcie napastników w dwóch wariantach – sytuacja zakładnicza oraz tzw. aktywny strzelec. Wiedza jest kluczem, a jej brak jest główną przyczyną paniki w sytuacji kryzysowej.

W załączeniu przedkładamy szkielety procedur, które po skorygowaniu i dopasowaniu powinny zostać wprowadzone w poszczególnych placówkach. Procedury zastały stworzone w roku 2017 na zlecenie MEN i zaakceptowane przez Ministerstwo. Przekazujemy również stworzoną w ramach projektu broszurę zawierającą podstawowe komunikaty, jak należy postąpić w sytuacji niebezpiecznej, nagłej. Prosimy o pomoc w dystrybucji materiałów, tak aby dotarły one do jak największej ilości szkół/placówek edukacyjnych. Dokumenty te mogą wpłynąć na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Mimo tego mamy nadzieję, że przekazywana przez nas wiedza nigdy nie będzie musiała być wykorzystana w realnym świecie.

Posiadamy materiały edukacyjne, wiedzę oraz kadrę gotową do podjęcia współpracy.

Pozdrawiamy serdecznie,

Iwona Pikosz i Wojciech Kosarski
tel. 500 151 117

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter