19 lutego 2020

Projekt: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko – turystyczno – gastronomicznej

PiP.552.6.2020

                                                                                               Rzeszów, 2020 – 02 – 18

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Techników
kształcący w branży
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
w województwie podkarpackim
 

Polska Izba Hotelarstwa wspólnie z Firmą Erra Sp. z o.o. – jako operatorzy Projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej – przygotowała nowe modele programu praktycznej nauki zawodu, w zawodach na poziomie  kwalifikacji technika z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, wybranych przez MEN. Modele zostały zaktualizowane do nowej podstawy programowej w pięciu zawodach:

  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 343404
  2. Technik hotelarstwa – grupa zawodowa HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402
  3. Technik organizacji turystyki – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 422104
  4. Technik turystyki na obszarach wiejskich – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 515205
  5. Technik usług hotelarskich – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 513102

Opracowane modele zostały wysłane do Państwa Dyrektorów wraz z ankietą ewaluacyjną modeli każdego z zawodów.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą  o wypełnienie ankiet zawierających opinie, które będą istotnym elementem  wykorzystanym w czasie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej nad ostateczna wersją modelowego programu PNZ.

PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter