1 października 2021

Projekt: Girls Go Circular

Girls Go Circular to finansowany przez UE międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest wyposażenie dziewcząt w wieku 14-18 lat w całej Europie w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze poprzez internetowy program edukacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Do projektu zapraszamy również chłopców.

Projekt wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego do przedmiotów:
• podstawy przedsiębiorczości,
• geografia,
• informatyka,
oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

P. 2 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
P. 4 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
P. 5 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
P. 6 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Projekt realizowany jest w formule blended-learning. Zawiera wiele angażujących i rozwijających kompetencje kluczowe zadań dla uczniów, a jego tematykę stanowią globalne problemy ważne dla młodzieży. Jest to świetna okazja do wprowadzenia uczniów w zagadnienia przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i technologii cyfrowych. Projekt szczególnie polecamy nauczycielom chcącym realizować w tym roku szkolnym program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo oraz Social Innovation Relay.

Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie mają również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym Women and Girls in STEM Forum, któremu towarzyszy konkurs filmowy. Na jego zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.

Szczegóły projektu i konkursu znajdą państwo w załącznikach.

Nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza. Zgłoszenia przyjmujemy w sposób ciągły do końca listopada.

Już dziś zapraszamy na szkolenie projektowe, które odbędzie się we wtorek 5 października o godz. 16:00 na platformie MSTeams.

Załączniki

Broszura informacyjna
Data: 2021-10-01, rozmiar: 821 KB
Konkurs związany z projektem
Data: 2021-10-01, rozmiar: 319 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter