3 września 2019

Projekt „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie i w Jaśle, serdecznie zapraszają szkoły ponadpodstawowe z województwa podkarpackiego, do udziału w roku  szkolnym 2019/2020 w VI edycji Projektu Edukacyjnego „Lekcji z ZUS”. 

Efektem finalnym Projektu jest olimpiada: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Warunkiem startu w olimpiadzie jest realizacja czterech „Lekcji z ZUS” i zgłoszenie szkoły do udziału w olimpiadzie.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji:

Alicja Kochanowicz-Grabuś – Oddział ZUS w Rzeszowie
tel. 17 8675220, e-mail: alicja.kochanowicz-grabus@zus.pl

lub

Marzena Miśkiewicz – Oddział ZUS w Jaśle
tel. 13 4485627, e-mail: marzena.miskiewicz@zus.pl

Więcej informacji na: www.zus.pl/edukacja