4 grudnia 2018

Projekt „Mój Profil”

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY       
           
Grunwaldzka 15
            35-959 Rzeszów                                              

                                                                                              Rzeszów, 2018 – 12 – 04

Szanowni Państwo
Dyrektorzy

Szkół Podstawowych
i Gimnazjów

    Zapraszam do wzięcia udziału w realizacji projektu – „Mój Profil” – wsparcie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów.

   Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia przy aktywnym udziale  pracodawców. Projekt zakłada współpracę szkół, tj. dyrektorów i nauczycieli – doradców zawodowych z pracodawcami, którzy będą rejestrować się w Bazie Firm dla Szkół, utworzonej na stronie http://ko.rzeszow.pl/app/baza_firm/lista. Rejestracja we wspomnianej bazie będzie wyrazem gotowości do nawiązywania różnych form współpracy ze szkołami, w tym  przyjmowania wycieczek zawodoznawczych. Dzięki takiemu działaniu uczniowie, będą mieli możliwość poznania specyfiki zawodów poszukiwanych na rynku pracy, co pomoże im w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.  Projekt „Mój Profil” – wsparcie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów przedstawia szczegółowe cele i zakłada działania wszystkich partnerów objętych projektem.

  Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

Załączniki

Projekt Mój Profil
Data: 2018-12-04, rozmiar: 214 KB