4 października 2017

Projekt naukowo-badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce.

Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań stały się podstawą do realizacji działań edukacyjnych wspieranych między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań
Społecznych „Socjogram”.

Do udziału w projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź cała gmina/powiat, po uprzednim indywidualnym kontakcie z osobą odpowiedzialną za realizację całości przedsięwzięcia. Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę euzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Wyniki badań posłużą do:

  • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
  • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych,
  • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
  • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
  • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

W podziękowaniu za współpracę gmina/powiat/szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma bezpłatnie:

  • wyniki własne (w postaci raportu tabelarycznego) dla konkretnego powiatu/gminy bądź szkoły. Na podstawie przesłanego raportu będzie można dowiedzieć się więcej o skali problemów wynikających z  nieodpowiedniego korzystania z mediów cyfrowych,
  • szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest indywidualne przystąpienie szkoły do projektu (rejestracja), w oparciu o przygotowany formularz on-line.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/