31 maja 2021

Projekt pn. “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, bezpłatne broszury

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizuje projekt pn. “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu Ośrodek wyda oraz bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych w całej Polsce broszurę informacyjną dotyczącą niepełnosprawności, zawierającą między innymi definicje i podział niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, savoir- vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z tematyką niepełnosprawności.

Każdej ze szkół, która zgłosi chęć uczestniczenia w projekcie, zostanie przekazanych pięćdziesiąt bezpłatnych broszur. Są one niewątpliwie idealnym materiałem do pracy nauczyciela z uczniem w ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Zainteresowane placówki oświatowe prosimy o kontakt z sekretariatem SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl  

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter