19 maja 2023

Projekt pn. “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej” – badanie – wywiady grupowe

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt pn. “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej” finansowany z Programu Nauka dla Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Bardzo ważnym elementem badania są wywiady grupowe z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwane fokusami lub FGI. Badanie polega na udziale grupy ok. 10 osób w moderowanej dyskusji na określony temat.

Wywiady FGI są częścią realizowanego już procesu badawczego w którym biorą udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa. 

Celem wywiadów jest poznanie, zrozumienie perspektyw i doświadczeń nauczycieli związanych z kształtowaniem tożsamości narodowej wśród uczniów. Ważnym jest również zidentyfikowanie wyzwań i potrzeb w zakresie edukacji narodowej oraz sposobów, w jaki nauczyciele podejmują się tych wyzwań. 

Dodatkowym celem rozmowy jest poruszenie wątków związanych z pracą wychowawczą, która obok kształcenia i opieki stanowi najważniejsze z zadań szkoły. Ankieterzy chcą  porozmawiać o postawach współczesnej młodzieży, nauczycieli i warunkach wykonywania tych zadań przez dyrekcję.

Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotu, tj. język polski, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, muzyka/wiedza o kulturze.

Wywiad będzie trwał ok. 2 godz. i zorganizowany zostanie w Rzeszowie. Zgłoszenia do 26 maja 2023 r. Po zakończeniu rekrutacji Uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym adresie i godzinie wywiadu. Badanie organizowane będzie w godzinach popołudniowych, nie wcześniej niż o godz. 13.00 i nie później niż o godzinie 17.00.

Dla uczestników fokusów przewidywane są:
– upominki od IBE;
– zaświadczenie o wzięciu udziału w badaniu;
– honorarium za udział w badaniu w wysokości 350 zł brutto. 

W załączeniu znajduje się formularz rekrutacyjny, który należy przesłać na adres badania-tn@ibe.edu.pl. Na ten sam adres należy również kierować zapytania dot. udziału w badaniu. 

Zaznaczamy, że liczba miejsc w grupach jest ograniczona.


Bartosz Janik
Kierownik Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej
Kierownik projektu badawczego “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | 512 522 043 | www.ibe.edu.pl

Załączniki

Informacja i formularz
Data: 2023-05-19, rozmiar: 381 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter