13 grudnia 2021

Projekt stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych – rok szkolny 2021/2022 – nabór uzupełniający

Dotyczy: projektu stypendialnego skierowanego do uczniów szczególnie uzdolnionych – rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, w dniu 7 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych — szkolnictwo ogólne — rok szkolny 2021/2022″ Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych. informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Wsparciem stypendialnym w wysokości 5 000 zł/rok planuje się objąć 560 uczniów i uczennic. Projekt stypendialny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 8 grudnia 2021 r. od godz. 10:00. a zakończy się 15 grudnia 2021 r.

Dlatego zwracam się z prośbą do Pani Kurator o zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie załączonej do niniejszego pisma informacji. dotyczącej przeprowadzenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium. Pozwoli to na dotarcie z ofertą programu stypendialnego do szerszej grupy dyrektorów szkól i nauczycieli.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter