22 stycznia 2020

Projekt: “Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademia Młodego Finansisty”


Projekt pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademia Młodego Finansisty” realizowany jest przez studentów – członków Koła Naukowego INTERKREATOR oraz pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy, jak również zwiększenie wiedzy uczniów na temat problematyki kredytów, pożyczek i ubezpieczeń, instytucji wpływających na stabilność ekonomiczną i finansową kraju, przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery zawodowej.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa podkarpackiego.

PRZEBIEG

W projekcie przewidziano przeprowadzenie warsztatów o tematyce: zarządzanie własnymi pieniędzmi, oszczędzanie i inwestowanie, kredyty, pożyczki i ubezpieczenia, przedsiębiorczość i kariera zawodowa, główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju.

Warsztaty prowadzone będą przez członków Koła Naukowego INTERKREATOR działającego przy Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego (pod nadzorem merytorycznym pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów):
• Patrycja Drzazga
• Kacper Dusiłło
• Ilona Godniak
• Anna Norek
• Jakub Szelec
• Klaudia Wierzbowska

Cykl warsztatów zostanie zakończony konkursem dydaktycznym na najlepszą pracę pisemną!

Podsumowaniem projektu będzie konferencja zorganizowana w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane prace pisemne osób nagrodzonych, odbędzie się wręczenie nagród dla finalistów i ich opiekunów. Zostaną zaprezentowane wyniki badań ukazujące progres w zakresie poszerzenia wiedzy ekonomicznej uczniów uczestniczących w warsztatach. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi projektu, w tym wrażeniami z wycieczki tematycznej do Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie.

ORGANIZATORZY

Projekt realizowany jest przez studentów – członków Koła Naukowego INTERKREATOR oraz pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter