9 kwietnia 2019

Prośba Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów, dn. 9 kwietnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
 

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny, natomiast w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Bardzo proszę osoby uczestniczące w proteście, aby zawiesiły udział w strajku na czas egzaminów i wzięły udział w pracach zespołów nadzorujących.

Dzieci nie są stroną w tym sporze, nie powinny ponosić konsekwencji braku porozumienia między dorosłymi.

Ważne jest także, aby rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, do których będą się ubiegać uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i uczniowie klas ósmych, przebiegła zgodnie z planem.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch