10 czerwca 2019

Przedsiębiorczość i preorientacja zawodowa w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski” – konferencja

Konferencja

Przedsiębiorczość i preorientacja zawodowa w projekcie Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski

Poprzez udział w projekcie chcemy by nauczyciele zobaczyli, że ich wychowankowie nie muszą studiować specjalistycznych zawodów morskich, by znaleźć dobrze płatną pracę w gospodarce morskiej można studiować ekonomię, logistykę czy kierunki na politechnice by pracować w stoczniach, portach czy na statkach.

Ideą projektu wskazać na możliwości i szanse zatrudnienia jakie dają sektory gospodarki związane z morzem, które rozwija się dynamicznie i potrzebuje fachowców. Być może jest to opcja dla waszych uczniów na zdobycie wykształcenia i podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.

Dlatego, w imieniu Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych pragniemy serdecznie zaprosić nauczycieli  na konferencję rozpoczynającą realizację Projektu „Gospodarka Morska- warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”  w województwie podkarpackim.

Konferencja dla nauczycieli rozpoczynająca projekt w województwie podkarpackim odbędzie się dnia:.

Termin:12.06.2019 r.; godz. 10. 00- 14. 00

Miejsce: Sala Kolumnowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Organizator: Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych (realizowała wcześniej na Podkarpaciu konferencję w ramach projektu „Niepodległa”).

Liczba uczestników: 100 nauczycieli (z każdej szkoły po dwie osoby).

Zgłoszenia: 27 maja- 5 czerwca  2019 r. przez dyrektora szkoły w systemie NOWE RSIO.

W celu zrealizowania założeń projektu  zostały przygotowane lekcje multimedialne do przeprowadzenia, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Każda biorąca udział w projekcie szkoła otrzyma pakiety materiałów do przeprowadzenia zajęć w swojej szkole.

Przygotowane w projekcie materiały multimedialne dają możliwość zaprezentowania treści związanych z projektem na lekcjach: podstawy przedsiębiorczości, WOS i godzinach wychowawczych lub w działaniach związanych z preorientacją zawodową.

Na konferencji zostaną również zaprezentowane zasady konkursu ”Morze Perspektyw” dla uczniów i nauczycieli, w którym sponsorzy projektu przewidzieli atrakcyjne nagrody.

Projekt realizowany we współpracy z Wojewodą Podkarpackim, Podkarpackim Kuratorem Oświaty oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Załączniki

GM__opis
Data: 2019-05-23, rozmiar: 198 KB