9 marca 2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2431) jednym z zadań komisji rekrutacyjnych w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach  i centrach jest: „sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:

  1. a) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
  2. b) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.”

Po zakończonym procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna przekazuje protokół postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego dyrektorowi. Dyrektor publicznego przedszkola, szkoły, placówki i centrum, przekazuje informacje o liczbie wolnych miejsc Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za pośrednictwem systemu RSIO.

Link do ankiety: https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/160

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter