25 kwietnia 2018

Przesunięcie terminu składania arkuszy organizacji na dzień 7 maja 2018 roku

2018-04-24

Organy Prowadzące
publiczne szkoły, przedszkola i placówki
w województwie podkarpackim

Z uwagi na liczne telefony dotyczące przesunięcia ostatecznego terminu przedłożenia arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek  z 4 maja na 7 maja 2017 roku. Uprzejmie informuję, iż wyjątkowo z uwagi na ustanowienie dnia 4 maja Zarządzeniem Nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dniem wolnym od pracy, przenoszę ten termin na 7 maja 2018 roku.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata  Rauch