2 lipca 2020

Realizacja badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

Rzeszów, 2020-06-03

PiP.537.1.21.2020                                                                             

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych
i Organy prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe
na terenie województwa podkarpackiego

W związku z prośbą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie przekazuję Państwu materiały dotyczące realizacji badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Przygotowane wzory skierowania i ankiet informujących o stanie zdrowia kandydata mają na celu usprawnienie realizacji tych badań, szczególnie w obecnej sytuacji wymagającej zastosowania wskazań sanitarnych. Szczegóły dotyczące rejestracji na badania znajdą Państwo w piśmie WOMP znak: D.420-7/20 i na stronie internetowej Ośrodka. Wykazy placówek, które będą wykonywać badania kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych w roku 2020  zostały zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, są także dołączone w zestawie materiałów.

Dyrektorów szkół proszę o rozłożone w czasie wydawanie skierowań na badania (wg załączonego wzoru), tak by w placówkach leczniczych nie nastąpiła kumulacja kandydatów tuż przed terminem złożenia orzeczenia w szkole. Ważne jest także przekazanie kandydatom ankiety, którą będzie można wypełnić w domu, co pozwoli ograniczyć do minimum pobyt w podmiocie leczniczym.

Zwracam się także z prośbą do Organów prowadzących szkoły o współpracę w realizacji tego zadania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Aktualizacja wykazów w dniu 2020-07-02

Załączniki

Pismo Dyrektora WOMP w Rzeszowie
Data: 2020-06-04, rozmiar: 897 KB
Wzór skierowania
Data: 2020-06-04, rozmiar: 139 KB
Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia
Data: 2020-06-04, rozmiar: 223 KB
Wykaz podmiotów - praktyczna nauka zawodu
Data: 2020-07-02, rozmiar: 80 KB
Wykaz podmiotów - kierowanie pojazdami
Data: 2020-07-02, rozmiar: 78 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter