19 sierpnia 2019

Ważne! Rekrutacja – informacja o aktualnym stanie rekrutacji.

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy Szkół 
Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych

Prosimy o aktualizację danych na temat rekrutacji. Między 9 a 12 sierpnia prosimy o wprowadzenie informacji o liczbie utworzonych oddziałów, liczbie przyjętych uczniów i ewentualną liczbę wolnych miejsc.

Prosimy potwierdzić wszystkie dotychczasowe wpisy (nawet jeśli dane nie uległy zmianie), lub wprowadzić nowe wartości.

Logowanie do formularza elektronicznego >>

Aktualna informacja o wolnych miejscach w Państwa szkołach będzie cenną wskazówką dla tych kandydatów, którzy jeszcze nie zakończyli procesu rekrutacji.