29 marca 2023

Roczna praca w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego

Warszawa,  24 marca 2023 r.

Departament Współpracy Międzynarodowej

 

DWM-WEOM-OM.0840.70.2023.PT

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Współpracy Międzynarodowej na prośbę Ambasady Hiszpanii w Warszawie przesyła informację o Foreign Language Assistant Programme, który pozwala zdobyć nowe doświadczenie osobiste i zawodowe związane z pobytem i pracą w innym państwie, a także przekonać się jak w praktyce funkcjonuje hiszpański system edukacji.

Jest to oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego (konwersacja) lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim w publicznych szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024. Asystent nie ma obowiązków dydaktycznych i pracuje z uczniami wyłącznie pod nadzorem hiszpańskiego nauczyciela. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

Asystentowi wypłaca się miesięczną dietę na wyżywienie i zakwaterowanie w zamian za 14 godzin zajęć tygodniowo w szkole. Koszty podróży pokrywa asystent. Dieta nie jest traktowana jako wynagrodzenie, więc nie podlega opodatkowaniu. Asystent ma zagwarantowaną opiekę zdrowotną podczas pobytu w Hiszpanii. Asystent może wykonywać tę pracę równolegle z inną działalnością, odpłatną lub nieodpłatną, w Hiszpanii, o ile nie koliduje ona z jego głównym zajęciem.

Strona hiszpańska przeznaczyła 60 miejsc dla kandydatów z Polski, a termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2023 r

Szczegółowe informacje na temat programu i aplikacji znajdują się na stronach:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998188/ficha/998188-2023.html#ds1

https://www.educacionyfp.gob.es/polonia/convocatorias-programas/ministerio/auxiliares-conversacion.html

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do Biura Radcy ds. edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie na adres e-mail:

asesoriaeducacion.pl@educación.gob.es

lub telefonicznie, nr.: 48 22 626 98 11 

Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem asystenta w ww. programie.

 

Z poważaniem
Piotr Semeniuk
Dyrektor
/ – podpisano cyfrowo/

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter