14 września 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

10 września br. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został zamieszczony komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia (treść rozporządzenia) w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

13 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” (Dz. U. poz. 675), które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z rozporządzeniem terminy składania wniosków na dofinansowanie w 2021 r. są następujące:

  • dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych – do 15 września br. (środa);
  • dla organów prowadzących – do 20 września br. (poniedziałek).

Nabór wniosków dyrektorów przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych na dofinansowanie w 2022 roku będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Formularze wniosków na 2021 rok dla dyrektorów są dostępne na ww. stronie MEiN. Niebawem zostanie dołączony formularz dla organów prowadzących.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter