11 maja 2019

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ZBF.3122.4.7.2019

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2019 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2019 roku.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert, na łączną kwotę 1.856.330,00 zł oferujących 1.720 miejsc na koloniach i obozach.
Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 16 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.255.000 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 1.157 dzieci z rodzin najuboższych oraz z Domów Dziecka.

Załączniki

Załącznik - plik MS Excel
Data: 2019-05-11, rozmiar: 32 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter