23 czerwca 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach

ZBF.3122.12.12.2020

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2020 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2020 roku.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert, na łączną kwotę 1.457.620,00 zł oferujących 1.129 miejsc na koloniach i obozach.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 6 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.253.132 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 957 dzieci z rodzin najuboższych oraz z Domów Dziecka.

Załączniki

Podział dotacji
Data: 2020-06-23, rozmiar: 29 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter