18 kwietnia 2023

Trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Termin został przedłużony do 30 kwietnia 2023 r.

 1. Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 delegatów, a jego kadencja trwać będzie dwa lata.
 2. Delegaci Młodzieżowego Sejmiku będą reprezentować proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom wyborczym do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 3. Kandydatem na Delegata Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego;
  2. ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.
 4. Kandydaci wybierani są na podstawie przesłanych zgłoszeń zawierających informacje o kandydacie.
 5. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, dostarczyć osobiście, lub pocztą elektroniczną na adres: sejmik@podkarpackie.pl.
 6. Do formularza dołączona jest rekomendacja podmiotu oraz oświadczenie, z wymaganym podpisem kandydata.
 7. Kandydaci jako uzupełnienie do formularza mogą złożyć swoje CV wraz z załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy, referencje.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2023-04-18, rozmiar: 23 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter