13 lipca 2021

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Rzeszów, 2021-07-13

ZBF.3122.29.1.2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - tabela potrzeb
Data: 2021-07-13, rozmiar: 53 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter