24 września 2019

20 października Dniem Krajobrazu

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
     
ul. Grunwaldzka 15
        35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2019-08-08

WiJ.0231.51.2019

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Z uwagi na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu w roku 2019 będzie promował wartość wody w krajobrazie.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym jak i kulturowym. Krajobraz to zagadnienie wieloaspektowe, o którym można mówić
w wielu kontekstach. Dlatego podjęto decyzję, aby każdego roku w ramach Dnia Krajobrazu promować inne zagadnienie związane z krajobrazem. Skupienie się na jednym zagadnieniu w danym roku pozwoli na podjęcie bardziej konkretnych i efektywnych działań w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę, iż woda jest integralnym i immanentnym składnikiem wielu krajobrazów,
a znaczenie wody w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów wody, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

W roku ubiegłym odbyło się ok. 130 spotkań, spacerów i innych wydarzeń, w których tematem przewodnim był Krajobraz.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zachęca do organizowania również w tym roku spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Tegoroczne działania będą prowadzone pod hasłem: „Woda w krajobrazie” celem popularyzowania wiedzy w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.

Proszę o przekazywanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa wydarzeń poprzez formularz udostępniony na stronie:

http://spacery2019.gdos.gov.pl/

Informacje na temat organizowanych wydarzeń, jak i relacje z wydarzeń będą sukcesywnie promowane na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu:

http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2019

List Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

           Stanisław Fundakowski
             Wicekurator Oświaty