4 czerwca 2024

Sale edukacyjne Państwowej Straży Pożarnej

Warszawa,  31 maja 2024 r.

DKOTC-WPP.4013.43.2024.JS

 

Mariusz Feltynowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej informację o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych PSP 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w tychże salach edukacyjnych przeznaczone są dla zorganizowanych grup wiekowych dzieci (w wieku 4-14 lat) i młodzieży (w wieku 15-18 lat).

Zagadnienia, jakie mogą być realizowane podczas zajęć w sali edukacyjnej dotyczą różnych obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem, w tym np. poniższych zagadnień:

  • „bezpieczna droga do szkoły”,
  • „bezpieczne ferie” / „bezpieczne wakacje”,
  • „bezpieczne żniwa”,
  • „bezpieczny dom”,
  • „bezpieczeństwo w lesie”,
  • „ewakuacja”,
  • „wzywanie służb ratunkowych – 112”,
  • „pierwsza pomoc”.

Z uwagi na fakt, że powyższe zagadnienia wpisują się w treści nauczania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowane w szkole na różnych zajęciach edukacyjnych, oraz ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną na świecie i zagrożenie bezpieczeństwa państwa, uprzejmie proszę o upowszechnienie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o działaniach edukacyjnych realizowanych w salach edukacyjnych przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wraz z wykazem 132 sal funkcjonujących obecnie w poszczególnych województwach (i ich danych teleadresowych).

Bardzo proszę o zachęcenie Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z zajęć realizowanych w ww. salach edukacyjnych, jeszcze w tym roku szkolnym, jeżeli to możliwe oraz w kolejnych latach.

Wyrażam nadzieję, że korzystanie przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z opisanej oferty edukacyjnej wzbogaci i urozmaici działalność szkoły w obszarze promowania wiedzy oraz bezpiecznych zachowań uczniów i całej społeczności szkolnej.

Zwracam również uwagę, że ww. propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną również w kontekście zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 781), dotyczących obowiązku realizacji na zajęciach z wychowawcą nauki udzielania pierwszej pomocy.

Osobą wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest:
Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego
bryg. Radosław Kozicki
tel. 517 735 533.

Natomiast szczegółowe informacje o ww. inicjatywie, w tym konspekty zajęć oraz liczne materiały i filmy edukacyjne – znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-sal-edukacyjnych

Fragment przekazanej listy dotyczący województwa podkarpackiego:

63 podkarpackie KP PSP Łańcut ul. Grunwaldzka 68 37-100  Łańcut (17) 225 88 56 kplancut@podkarpacie.straz.pl
64 podkarpackie KP PSP Nisko ul. Nowa 42 34-400 Nisko (15) 841 48 07 wosz@podkarpacie.straz.pl
65 podkarpackie KP PSP Sanok ul. Wincentego Witosa 60 38-500  Sanok (13) 465 89 98, (13) 463 11 90 kpsanok@podkarpacie.straz.pl
66 podkarpackie KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-400 Krosno (13) 436 63 08, (13) 436 69 95 kmkrosno@podkarpacie.straz.pl
67 podkarpackie KM PSP Rzeszów JRG 3 ul. Inwestycyjna 8 35-213 Rzeszów (17) 852 33 03 kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
68 podkarpackie JRG Nowa Sarzyna  ul. Chemików 5 37-310 Nowa Sarzyna (17) 241 14 66 kplezajsk@podkarpacie.straz.pl
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter