28 sierpnia 2017

SIO – zbieranie danych – jesień 2017

Rzeszów, 2017-08-28

 

ZOT.534.2.2017

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie
oraz Wójtowie

Uprzejmie informuję, że obecnie obowiązująca wersja (3.23 programu SIO ) jest dostępna na stronie MEN https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/sio-programy-do-pobrania/  wraz z terminarzem przekazywania danych:  https://cie.men.gov.pl/category/sio-aktualnosci/ oraz instrukcjami: merytoryczną i techniczną   https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/centrum-pomocy-sio/instrukcja-marzec-2016/  .

Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie) proszę przesłać odpowiednio do 20 września oraz 17 października 2017 r.  na adres scisek@ko.rzeszow.pl  (zamieszczając w temacie albo treści e-mail’a  nazwę JST, której zbiór dotyczy), natomiast potwierdzony wydruk zestawienia zbiorczego na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul.Grunwaldzka 15.

Przypominam ponadto o konieczności wprowadzenia numeru RSPO jednostki sprawozdawczej oraz weryfikacji jej numeru REGON.