8 listopada 2022

SMASHED – program profilaktyki uzależnienia od alkoholu

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Podczas spotkania 22-23 sierpnia 2022 r. w Sulejówku zostały Państwu przekazane ulotki i plakaty informujące o jego budowie i planowanych efektach.

Skuteczna profilaktyka uzależnień w szkole zależy od wielu czynników, np. klimatu szkoły, współpracy, wyboru form przekazu i sposobu motywacji dostosowanych do wieku odbiorcy.

Na powyższe odpowiada Program SMASHED, tj. interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich.

Korzystając z Programu SMASHED, nauczyciel ma sposobność przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną do rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może osiągnąć także efekty wychowawcze i pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

Zwracam się do Państwa Kuratorów z uprzejmą prośbą o przypomnienie szkołom
i placówkom o możliwości skorzystania z ww. Programu poprzez zamieszczenie informacji
o nim na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkami:

Zachęcam szkoły do zapoznania się z Programem SMASHED i aktywnego uczestnictwa.
W załączeniu przekazuję ulotkę i plakat informujące o Programie SMASHED.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Edukacji i Nauki
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/

Załączniki

Ulotka informacyjna
Data: 2022-11-08, rozmiar: 2 MB
Ulotka plakat
Data: 2022-11-08, rozmiar: 523 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter