3 listopada 2023

Stanowisko MEiN w sprawie wzmocnienia roli doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wzmocnienia roli doradztwa zawodowego realizowanego w przedszkolach i szkołach publicznych.

Doradztwo zawodowe, jako istotny element edukacji, odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru kierunku kształcenia i przyszłej drogi zawodowej. W 2019 roku wprowadzono zmiany w systemie oświaty, które zwiększyły znaczenie doradztwa zawodowego w szkołach.

Ustawa Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wytyczają zadania związane z doradztwem zawodowym na różnych etapach edukacji, od przedszkola po szkołę ponadpodstawową. Doradztwo zawodowe ma na celu wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań, predyspozycji i świadomych wyborach edukacyjnych oraz zawodowych.

W ramach przepisów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, art. 1 pkt 17-19, art. 26a ustawy Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325) – doradztwo zawodowe oraz doradcy zawodowi odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz w wspieraniu uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych. Istnieją także narzędzia i materiały, takie jak Zintegrowana Platforma Edukacyjna MEiN i strona internetowa Infozawodowe, które wspierają uczniów i rodziców w zdobywaniu informacji o zawodach i kształceniu zawodowym.

Warto także zaznaczyć, że branżowe centra umiejętności (BCU) stanowią innowacyjny kierunek w rozwijaniu doradztwa zawodowego. BCU mają na celu łączenie edukacji z biznesem i wspieranie szkół w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Wszystkie te inicjatywy i narzędzia mają na celu wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w edukacji i lepsze przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia oraz przyszłej drogi zawodowej.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wpływa na rozwój doradztwa zawodowego, wykorzystując nowe technologie. Zintegrowana Platforma Edukacyjna MEiN (https://zpe.gov.pl/) oferuje materiały multimedialne, w tym quizy, filmy zawodoznawcze i treści w technologii VR, prezentujące różne zawody oraz opcje edukacyjne. Te narzędzia są przydatne uczniom i ich rodzicom w procesie wyboru kierunku edukacji i zawodu, a także dla doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego.

Ministerstwo kontynuuje prace nad tworzeniem nowych materiałów, które zostaną opracowane przy wsparciu środków europejskich, poszerzając tym samym dostęp do treści związanych z doradztwem zawodowym. Dzięki tym inicjatywom, doradztwo zawodowe staje się bardziej efektywne i dostępne dla uczniów i rodziców.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter