6 grudnia 2018

Stypendia MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Rzeszów, 2018-12-06

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. 
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

WiJ.5750.1.224.2018 

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne
w roku szkolnym 2017/2018

  

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r., Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. 

L.p. Imię Nazwisko Szkoła
1.        Radomił Baran Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
2.        Dominik Bysiewicz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
3.        Katarzyna Chrapko Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
4.        Jan Fornal Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
5.        Agata Froń Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
6.        Andrzej Jabłoński Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
7.        Kamil Kaczmarek I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
8.        Jan Kapusta Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
9.        Rafał Kilar I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
10.    Aleksandra Kowalska Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
11.    Kacper Kurc II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
12.    Konrad Pawlik I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
13.    Grzegorz Rękas Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
14.    Magdalena Słyś I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
15.    Jan Sobuś II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie

W związku z wypłatą stypendiów proszę o nadesłanie w terminie do 7 grudnia br. do godz. 10.00 informacji: 

  1. Imię i nazwisko Stypendysty,
  2. Pełną nazwę właściciela konta z adresem,
  3. Pełną nazwę banku (z miejscowością),
  4. Pełny numer rachunku bankowego.
L.p. Imię i nazwisko stypendysty Właściciel konta wraz adresem Pełna nazwa banku (z miejscowością) Numer rachunku bankowego
1.               


  
Powyższe informacje proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: astawarz@ko.rzeszow.pl