24 listopada 2020

Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania – informacja

 

Rzeszów, 2020-11-23

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                                    
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

WiJ.5750.2.53.2020 

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne
w roku szkolnym 2019/2020
  

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z  20 listopada 2020 r., Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium przyznane zostało 34 uczniom ze szkół:

 

L.p. Szkoła
1. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
2. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
3. II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
4. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku
6. Technikum nr 5 w Krośnie
7. Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu
8. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
9. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
10. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie
11. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
12. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku
14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 

Państwa Dyrektorów, których uczniowie otrzymali stypendium, proszę o nadesłanie w terminie do 25 listopada br. informacji niezbędnych do wypłaty stypendium:

 

  1. Imię i nazwisko Stypendysty,
  2. Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem,
  3. Pełną nazwę banku,
  4. Pełny numer rachunku bankowego,

 

L.p. Imię i nazwisko stypendysty Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem Pełna nazwa banku Numer rachunku bankowego
1.               


  

Powyższe informacje proszę przesłać w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a także drogą elektroniczną na adres: astawarz@ko.rzeszow.pl.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Administrator dane osobowe przetwarzać będzie w celu realizacji sprawy lub wypełnienia obowiązku zgodnie z delegacją ustawową. Podanie danych służy realizacji ww. celu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo-klauzula-pko/

Klauzula informacyjna: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo/24.KI-wniosek_o_stypendium_PRM_lub_ministra_wlasciwego_do_spraw_oswiaty_i_wychowania.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter