8 listopada 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Podkarpacki Kurator Oświaty                                                              Rzeszów, 2019-11-07
Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

WiJ.5750.1.232.2019

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2019/2020

   W związku z wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, uprzejmie proszę o informację, dotyczącej zmiany miejsca kontynuowania nauki stypendysty tj. przejście ucznia do szkoły na terenie innego województwa.

Powyższą informację proszę przesłać w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty oraz przekazać także drogą elektroniczną na adres: astawarz@ko.rzeszow.pl w terminie do 12 listopada br.

Jeżeli nie było zmian, proszę nie przesyłać informacji.

 wz. PODKARPACKIEGO
  
KURATORA OŚWIATY

  Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY