25 listopada 2021

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu.

Link do konkursu oraz dokumentów i formularzy znajdą Państwo poniżej::

https://lekcjaenter.pl/konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja: Enter”. 

Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w II edycji konkursu następuje poprzez wypełnienie przez szkołę formularza zgłoszeniowego dla Kategorii I oraz formularza zgłoszeniowego dla Kategorii II.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem.

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 do godz. 16.00.

W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do Organizatora Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl 

Zapraszam do udziału w konkursie!

 

Tomasz Łukawski
Zastępca Przewodniczącego
Rada ds. TIK w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Ekspert

Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
ul. Szpitalna 5 lok.22
00-031 Warszawa
tel. (+48 22) 556 42 69
www.isp.org.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter