23 listopada 2017

Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-11-23

WiJ.585.62.2017

Szanowni Państwo,
Nauczyciele dyplomowani
województwa podkarpackiego

   Szkolenie  kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli prowadzi  Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego oraz Wydział Innowacji i Rozwoju.

Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli dyplomowanych do pracy w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Kurs organizowany jest w postaci e-learningowej oraz w formie warsztatów w  Centrum Szkoleniowym ORE. Program EKSPERT jest adresowany do nauczycieli dyplomowanych czynnie wykonujących swój zawód, którzy ubiegają się o wpisanie na listę ekspertów, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Najbliższe szkolenie planowane jest w 2018 roku.
Otwarcie rekrutacji: koniec stycznia 2018 r.
Planowana liczba osób do przeszkolenia w 2018 r. w skali ogólnopolskiej: 90, w tym ok. 6 osób z województwa podkarpackiego.

Rejestracja na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się w bazie osób oczekujących na szkolenie na stronie ekspert.ore.edu.pl. Rejestracja w bazie nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu w tym roku, w którym dokonano rejestracji.

UWAGA:

W związku z modernizacją serwisu internetowego ekspert.ore.edu.pl rejestracja osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli „EKSPERT” jest wstrzymana do stycznia 2018.

Rekrutacja na szkolenie

W rekrutacji biorą udział osoby, które wypełnią formularz rekrutacyjny udostępniony na stronie internetowej ORE i są zarejestrowane w bazie osób oczkujących na szkolenie https://ekspert.ore.edu.pl. O przyjęciu na szkolenie decyduje data zarejestrowania się w tej bazie oraz liczba osób oczekujących na szkolenie w danym województwie.

Zasady uczestnictwa, zasady rekrutacji oraz program szkolenia znajduje się na stronie http://www.koweziu.edu.pl/item/1665-rekrutacja-ekspert-2017-szkolenie-kandydatow-na-ekspertow-ds-awansu-zawodowego-nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu na listę ekspertów i zmian na niej znajdują się w zakładce Wpis na listę ekspertów.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Wójcik
e-mail: malgorzata.wojcik@ore.edu.pl lub ekspert@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 51

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch