8 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT PODRĘCZNIKÓW, PROGRAMÓW I INNOWACJI

Warszawa, 04 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych uprzejmie informuję, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

  1. zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  2. przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe

 

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf
  2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf
  3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe(2) oraz 20 d(3) ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej.pdf

Roksana Tołwińska
Zastępca Dyrektora
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Przypisy:
1.t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
2.szkół nowego systemu oświaty
3.szkół nowego systemu oświaty