14 grudnia 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Rzeszów, 2017 – 12 – 14

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5750.1.198.2017

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godzinach 10.00 oraz 13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15. Imienne zaproszenia dla stypendystów zostały wysłane pocztą.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom (szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Stawarz
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
tel. 17 867 11 24