12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Warszawa,  10 stycznia 2018 r.

DWKI-WPB.5013.2.2018.BK

Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)  przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Zatem obowiązek ten jest konieczny także w przypadku podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi  i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.

Zgodnie z art. 23 ustawy dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości należy:

  • Założyć na stronie internetowej ms.gov.pl lub pod linkiem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/ konto użytkownika instytucjonalnego.
  • Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK).
  • Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona www.rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, proszę o realizację obowiązku wynikającego z przepisów.

Ewentualne problemy związane z techniczną obsługą Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym można zgłaszać do wsparcia użytkownika tel. 71 748 96 00 – wybierz 6 a potem 2 lub poczta elektroniczną: rps-pomoc@gdansk.sa.gov.pl w godzinach pracy: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter