7 grudnia 2022

V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów

Rzeszów, 2022-11- 28

WOJEWODA   PODKARPACKI

13 grudnia Ofiarom stanu wojennego
  – Zapal Światło Wolności – 

                                       

 

                                                                                                          Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na V Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów, który odbędzie się przeddzień rocznicy stanu wojennego 12 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Szopena 30.

W tym roku w sposób szczególny pragniemy podkreślić wywalczoną przez Polaków wolność w kontekście 41. rocznicy bezprawnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i 42. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Pamiętamy o polskich Bohaterach tamtego czasu i tragicznych wydarzeniach grudnia 1981 roku. To był czas internowania tysięcy opozycjonistów, działaczy „Solidarności”, pacyfikacji wielu zakładów pracy, setek procesów politycznych, rewizji, podsłuchów, zatrzymań, szykan i wyrzucania z pracy. Wielu zdolnych, pracowitych i uczciwych ludzi w efekcie represji zmuszonych było emigrować. Stan wojenny to śmierć górników w kopalni „Wujek”. To czas łamania charakterów, zastraszania, moralnego maltretowania, zmuszania do niegodziwego postępowania. Działacze „Solidarności”, orędownicy przemian, młodzi żołnierze, pracownicy wielu instytucji publicznych przeżywali dramaty i psychiczne rozdarcie. Stan wojenny to była próba ostatecznego zniewolenia Polaków, zepchnięcia naszego Narodu z drogi ku wolności. Próba zaciągnięcia łańcuchów, którymi byliśmy pętani od 1945 roku. Krzywd wówczas wyrządzonych nie da się wymazać z kart historii, a strat, które poniosła Polska – nadrobić.

W rocznicę stanu wojennego winni jesteśmy wdzięczność tym, którzy nas wówczas wspierali – Kościołowi Katolickiemu w Polsce i papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który nawoływał wówczas: „Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”. Nie ulega wątpliwości, że postawa Księdza Prymasa, biskupów, księży, świeckich skupionych wokół Kościoła, zmniejszała napięcia społeczne, wyciszała emocje, hamowała gwałtowne reakcje i duchowo wspierała społeczeństwo. Kościół, zawierzając Polskę Bogu, niósł pomoc potrzebującym, udzielał wsparcia i schronienia. Pamiętamy o dziele Biskupa Diecezji Przemyskiej – JE śp. ks. bp. Ignacego Tokarczuka i najwyższej ofierze życia śp. ks. Jerzego Popiełuszki. Takich bohaterskich duchownych w Polsce było wielu. Podziękowania za solidarną postawę z Narodem Polskim w okresie stanu wojennego należą się także wielu państwom, Polonii, organizacjom międzynarodowym, organizacjom charytatywnym, bezimiennym inicjatorom akcji pomocowych, ludziom dobrej woli, którzy w różnych miejscach kuli ziemskiej nie szczędzili czasu i środków, aby wesprzeć Polaków w tych trudnych chwilach.

W dziejach naszego kraju jest wiele dramatycznych wydarzeń, ale jest też optymistyczna prawda: Naród Polski jest silny, mądry i szlachetny – posiada wyjątkową zdolność do odrodzenia, odbudowy i rozkwitu. Dzięki temu mamy państwo z ponad 1000-letnią historią. Staliśmy się symbolem zdrowej Europy – państwem, które często jest przedstawiane jako lider przemian w swoim regionie. Potrafimy wyciągać wnioski z naszej historii, kierując się słowami papieża św. Jana Pawła II z grudnia 1996 roku, wygłoszonymi w Orędziu na XXX Światowy Dzień Pokoju: „(…) rzecz nie w tym, aby zapomnieć o minionych wydarzeniach, ale by odczytać je w nowym duchu, ucząc się właśnie z bolesnych doświadczeń, że tylko miłość buduje, a nienawiść niesie zniszczenie i ruinę”. Dlatego zachowujemy  pamięć o tamtych czasach, by była drogowskazem wartości dla przyszłych pokoleń Polaków.

Przed Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, składamy hołd walczącym w sprawie polskiej wolności, swobód narodowych i obywatelskich, a 13 grudnia 2022 r. stawiamy w oknach naszych domów symboliczną świecę ku czci ofiar wydarzeń grudniowych. Solidarnie dołączamy do ogólnopolskiej akcji „Zapal Światło Wolności”, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W tym dniu oddajemy szczególny hołd wszystkim Bohaterom – ofiarom reżimu komunistycznego w czasie stanu wojennego – zastrzelonych przez milicję, śmiertelnie pobitych i pomordowanych przez tajną policję polityczną. Dzięki ich postawie Naród Polski wyszedł zwycięsko z tej dziejowej próby.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze współczesne zmagania wojenne w Ukrainie i tysiące ofiar cywilnych, dziś szczególnie mocno uświadamiamy sobie dar wolności, jaki wywalczyli dla nas nasi rodacy i zawsze będziemy pamiętać, że: „Libertas est inaestimabilis res est” – Wolności nie da się oszacować, jest bezcenna. Dlatego pamiętamy, że odzyskanie Niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach polskich rodzin o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim Represjonowanym, Działaczom Solidarności i Kombatantom za dar odwagi, wytrwałość i determinację w walce z totalitarnym reżimem. Bez tej ofiary nie byłoby suwerennej i demokratycznej Polski. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swego przybycia w terminie do 8 grudnia 2022 r. poprzez kontakt z p. Moniką Łysik-Cebulak inspektorem wojewódzkim w Biurze Wojewody (e-mail mlysik@rzeszow.uw.gov.pl  tel. 17 867 1226 lub 17 867 1249).

Wojewoda  Podkarpacki
dr Ewa Leniart
Instytut Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddziału w Rzeszowie
dr hab. Dariusz Iwaneczko
Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Zarządu Regionu

 

Załączniki

Plakat okolicznościowy
Data: 2022-12-07, rozmiar: 851 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter