20 sierpnia 2020

Ważne! Opiniowanie aneksu organizacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół i przedszkoli
województwa podkarpackiego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji przedszkola, szkoły i placówki, wyjaśniam:
1. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do arkusza organizacji zaopiniowanego przez Organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzonego przez Organ Prowadzący publiczne przedszkole i szkołę lub placówkę, wymagane jest jedynie sporządzenia dokumentu o nazwie Aneks nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021 – art. 110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910).
2. Aktualnie zgodny z przepisami prawa oświatowego jest wyłacznie dokument o nazwie aneks do arkusza organizacji, który winien zawierać opis (różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji, a obecnym stanem organizacji szkoły).
3. Załączniki do aneksu organizacji mają wynikać stricte z wprowadzonych zmian
w aneksie (aneks zawiera wszystkie zmiany).
4. Arkusze organizacji poprawione i ponownie przesłane do kuratorium (po otrzymaniu opinii od organu nadzoru pedagogicznego) będą odsyłane, jako niezgodne z przepisami prawa oświatowego.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że organy prowadzące przesyłają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zaszyfrowany (za pomocą programu 7–zip) i podpisany podpisem kwalifikowanym zbiór aneksów arkuszy organizacji szkół/przedszkoli/placówek (wraz z załącznikami) w plikach PDF.
Organy nie przesyłają wersji papierowej aneksu arkuszy organizacji.

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• dębickiego,
• łańcuckiego,
• ropczycko-sędziszowskiego,
• rzeszowskiego,
• strzyżowskiego (bez gminy Wiśniowa i Frysztak),
• miasta Rzeszowa
prześlą arkusze na adres: arkusze_rzeszow@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• bieszczadzkiego,
• brzozowskiego,
• jasielskiego,
• krośnieńskiego,
• leskiego,
• sanockiego,
• strzyżowskiego – tylko gmina Frysztak i Wiśniowa,
• miasta Krosna
prześlą arkusze na adres: arkusze_krosno@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• jarosławskiego,
• lubaczowskiego,
• leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna),
• przeworskiego,
• przemyskiego,
• miasta Przemyśla
prześlą arkusze na adres: arkusze_przemysl@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• kolbuszowskiego,
• leżajskiego – tylko gmina Nowa Sarzyna,
• mieleckiego,
• niżańskiego,
• stalowowolskiego,
• tarnobrzeskiego,
• miasta Tarnobrzeg
prześlą arkusze na adres: arkusze_tarnobrzeg@ko.rzeszow.pl

Informuję również, że wyznaczony wizytator, po otrzymaniu zaszyfrowanego pliku, skontaktuje się z organem prowadzącym w celu uzyskania hasła dostępu.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter