22 sierpnia 2019

Ważne! Opiniowanie aneksu organizacji.

2019-08-22

Szanowni Państwo Dyrektorzy                                                                            
publicznych szkół i przedszkoli
województwa podkarpackiego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji przedszkola, szkoły i placówki, wyjaśniam:

  1. Arkusze organizacji zaopiniowane przez Organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzone przez Organy Prowadzące publiczne przedszkola i szkoły lub placówki, w sytuacji konieczności naniesienia zmian w organizacji, wymagają jedynie sporządzenia dokumentu o nazwie Aneks nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2019/2020 – art. 110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148).
  2. Arkusze organizacji poprawione i ponownie przesłane do kuratorium (po otrzymaniu opinii od organu nadzoru pedagogicznego), będą odsyłane, jako niezgodne z przepisami prawa oświatowego.
  3. Aktualnie zgodny z przepisami prawa oświatowego jest wyłacznie dokument o nazwie aneks do arkusza organizacji, który winien zawierać opis (różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji  a obecnym stanem organizacji pracy szkoły).
  4. Załączniki do aneksu organizacji mają wynikać stricte z wprowadzonych zmian w aneksie.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata  Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter