22 listopada 2017

Weryfikacja wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

WiJ. 531.8.155.2017

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącą liczby uczniów szkoły podstawowej wnioskującej o wsparcie finansowe w ramach Programu,  z uwzględnieniem poniższych informacji.

Ośmioletnia szkoła podstawowa, powstała z przekształconego gimnazjum może ubiegać się o wsparcie finansowe.  Również  w przypadku szkół podstawowych, które funkcjonowały wcześniej w zespole ze szkołą gimnazjalną i stały się z mocy prawa „nowymi” ośmioletnimi szkołami podstawowymi (z oddziałami gimnazjalnymi), wsparcie finansowe na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa może być również udzielone (zgodnie z przyjętym trybem), jeśli wcześniej szkoła takiego wsparcia nie otrzymała.

Jednakże należy pamiętać, aby w składanym przez dyrektora szkoły wniosku  o udzielenie wsparcia finansowego zawarta była liczba uczniów, których to wsparcie wcześniej nie dotyczyło.

Działanie takie nie będzie tym samym niezgodne z zasadą jednokrotnego wsparcia – gdyż w powstałej nowej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, (które to oddziały były objęte wsparciem) będzie dotyczyć uczniów kształcących się w oddziałach szkoły podstawowej na I i II etapie edukacyjnym (oddziały gimnazjum to poprzedni III etap edukacyjny).

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, których uczniowie nie zostali wcześniej objęci tym programem, wsparcie będzie dotyczyć zarówno uczniów w oddziałach szkoły podstawowej, jak i oddziałów gimnazjalnych.

Jeżeli liczba uczniów w którejkolwiek z prowadzonych przez Państwo szkół podstawowych, wnioskujących o wsparcie finansowe jest niezgodna z powyższymi zasadami, uprzejmie proszę o korektę wniosków oraz ich przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35 – 959 Rzeszów.

Korekty zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie należy dokonać logując się na adres www.ko.rzeszow.pl/bazy/nprc.

Po zalogowaniu należy wybrać w głównym menu przycisk wyślij zestawienie, następnie edytować wybraną szkołę, poprawić dane, zapisać, następnie wysłać zestawienie, wydrukować.

Opieczętowane i podpisane zestawienie proszę przesłać również pocztą.