8 czerwca 2022

Wojewódzki Konkurs “Nauczyciel wychowujący do wartości” (VI edycja)

Zapraszam do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel wychowujący do wartościDo konkursu mogą być zgłaszane kandydatury nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek  w województwie podkarpackim.

Za powszechnie uznawany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej i opiekuńczej Podkarpacki Kurator Oświaty przyzna nauczycielom – laureatom konkursu tytuł Nauczyciela wychowującego do wartości oraz specjalną nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

  • Inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia.
  • Wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną
    i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania.
  • Promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków.
  • Upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli, dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego.

Załączniki:

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 30 czerwca 2022r. wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
(kancelaria pokój 113a)
z dopiskiem na kopercie: Nauczyciel wychowujący do wartości.  

Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoba do kontaktu:
Grażyna Tereszkiewicz,
wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel. 17 867 11 02

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-06-08, rozmiar: 46 KB
Wzór wniosku
Data: 2022-06-08, rozmiar: 17 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter